Tesina Màster Estudis del Nacionalisme. Agost 2010.

L’agost de 2010 vaig enllestir el màster sobre Estudis del Nacionalisme de la Universitat d’Edimburg. Ho vaig fer presentant una tesina amb el títol The effects of further decentralization on nationalist movements: the case of Ibarretxe Plan and the reform of the Catalan Statute (Els efectes dels processos de descentralitzación en els moviments nacionalistes: el cas del Pla Ibarretxe i de la reforma de l’Estatut de Catalunya). Podeu consultar el text en aquest enllaç i tot seguit amb l’Sildeshare.